FAQ

Hvad betyder svanemærket?

Svanemærket er et Nordisk miljømærke Svanemærket plastlegetøj er ikke tilsat ftalater, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det er ikke fremstillet af PVC og indeholder ikke parfume. Svanemærket tager også hensyn til miljøet under produktion og ved udvinding af råstoffer. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Svanemærket står for

  • Skrappe miljøkrav
  • Hensyn til sundhed
  • God kvalitet

Er der parfume i jeres legetøj?

Nej, dantoy anvender ingen parfumestoffer i vores Legetøj.

Kan vores barn drikke og spise af jeres køkken legetøj ?

Ja, dantoy anvender kun fødevarer godkendte råvarer til vores køkkenserie.

Hvad betyder EN71?

EN71 er en europæiske standard der specificerer krav til og prøvningsmetoder for legetøjs mekaniske / fysiske egenskaber og kemiske test som for eksempel migrationstest, der med implementeringen af det nye EU direktiv nu vil omfatte 17 metaller i stedet for de otte, der hidtil har været testet for.

Denne europæiske standard gælder for legetøj til børn, idet legetøj anses for at være ethvert produkt eller materiale, der – helt eller delvis - er udformet eller beregnet til, at børn under 14 år skal lege med det.

Alt dantoys legetøj har været gennem denne test.

Hvorfor er varen CE mærket?

Alt legetøj skal have et CE-mærke, som viser forbrugerne, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, som er fælles i hele EU.

CE-mærket er producentens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen. CE-mærket er fælles for det Europæiske Økonomiske Samarbejde og skal anbringes på udvalgte produktgrupper blandt andet legetøj, elektriske produkter og personligt beskyttelsesudstyr.

Kan jeres legetøj genanvendes?

Ja, de materialer vi anvender i vores produktion kan kværnes og anvendes igen adskillige gange.

Vi anbefaler at legetøjet afleveres på en genbrugsstation.

Vores legetøj produceres hovedsagelig af polyethylene PE og polypropylene PP.

Hvordan tænker I miljø og kvalitet ind i jeres produktion af legetøj ?

Dantoy er ISO 9001 og 14001 certificeret
Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 er et styringsværktøj som definere processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj der sikre en ensartet kvalitet.

ISO 14001 er et miljøstyringssystem
ISO 14001 kræver, at virksomheder tager ansvar for at forhindre forurening af miljøet og påtager sig løbende miljøforbedringer.

dantoy anvender begge styrings systemer for at sikre vores høje kvalitet og miljøansvar.

Er der blødgører og PVC i jeres legetøj ?

Nej, dantoy anvender ikke PVC i vores legetøj. Og vores legetøj er uden phthalater (blødgører)

Er der bisphenol A i jeres legetøj, som der var i nogle sutteflasker?

Nej dantoy anvender ikke bisphenol A i vores legetøj, vores legetøj laves hovedsageligt af polyethylene PE og polypropylene PP.

Kan jeres varer vaskes i opvaskemaskinen ?

Ja, men hvis der er etiketter på varen vil vi anbefale håndvask, da plastetiketterne kan løsne
sig og papir etiketterne smuldre.

Hvor kan man købe jeres legetøj?

Dantoys legetøj kan købes hos førende legetøjs forhandlere.

Bliver jeres legetøj produceret i Danmark?

Ja, vi har vores fabrik i Hobro hvor vi producerer vores legetøj..

Er der stoffer fra kandidat listen på mere end 0,1 vægt % i jeres legetøj? Og hvad er kandidatlisten?

Nej, Legetøj fra dantoy indeholder ikke stoffer fra kandidatlisten i mere end 0,1 vægt %.
dantoy har svanemærket produktion, og i den forbindelse undersøgt vores råvarer for forekomst af farlige stoffer.

Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer. Der er bl.a. tale om stoffer, der er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg eller er skadelige for forplantningen. Andre kemiske stoffer på listen er svært nedbrydelige og ophobes i levende væv. Kemiske stoffer, som anses som lige så problematiske som ovennævnte stoffer, f.eks. hormonforstyrrende stoffer, kan også komme på kandidatlisten.