Legefilosofi

De bedste eksperter i leg er børnene

 

Det er vigtigt at lege, for leg spiller en stor rolle for barnets udvikling og stimulering af sanser, fantasi og sociale færdigheder.

dantoy-legen er en perfekt blanding af kreativ, fantasifuld og fysisk udfoldelse, hvor barnet indlever sig så meget i legen, at den kan være svær at slippe. Vores mantra for alle vores produkter er således:

"Længerevarende, lærerige og fantasifulde legeoplevelser"

 

Vi inddrager børn tidligt i vores produktudvikling, bl.a. ved hjælp af et godt samarbejde med institutioner. Denne viden og erfaring, som vi løbende får, er et vigtigt fundament for at kunne nå frem til den gode leg, som vi kalder dantoy-legen.

 

Fantasileg

 

Fantasilegen er karakteriseret ved at lade forestillingsverdenen komme til udtryk. Den gode fantasileg lader os udtænke og udforske alternative virkeligheder og afprøve forskellige problemstillinger. 

Fantasilegen er særligt udviklende for sociale aspekter og empati. Legen lærer os at anskue situationer fra andres side og forstå sammenhængen mellem andres adfærd og intentioner. 

Sociale fantasilege giver desuden erfaring med at være samskabende og arbejde konstruktivt med hinandens input. 

*Kilde: Play User Lab 

Rolleleg 

"I en rolleleg påtager barnet sig en bestemt rolle, som barnet kender fra hjemmet, institutionen eller f.eks. fjernsynet.

Barnet leger en karakter eller en situation, som gengives. Det udvikler barnet både fysisk og mentalt.

Rollelegen handler også i høj grad om samvær med andre. Den er med til at udvikle barnets sociale kompetencer som f.eks. evnen til at dele og at samarbejde."

Kilde: dantoy udviklingsafdeling